Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 4, ngày 27 tháng 10 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2008-2018
10/21/2018 4:44:21 PM
Ngày 19/10/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã chủ trì Hội nghị “Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2008-2018”; Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, đại biểu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của 44 tỉnh, thành phố trên cả nước; đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (GIZ, CIFOR, VFD, UNDP…), các chuyên gia, tư vấn, các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí.
Hội nghị Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2008-2018
Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn phát biểu khai mạc

Hội nghị Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2008-2018” được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, xác định những tồn tại, khó khăn và thảo luận tìm ra các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động bộ máy Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh để ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị này, theo sự phân công của Ban tổ chức, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã báo cáo tham luận về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum trình bày Báo cáo tham luận tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đánh giá Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh đang có tiềm năng và cơ hội phát triển mạnh theo đúng trào lưu quốc tế và đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lâm nghiệp. 10 năm hình thành và phát triển, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng từ trung ương đến địa phương là thành công lớn của quá trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, huy động hiệu quả, bền vững các nguồn lực xã hội cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đầu tư cho ngành lâm nghiệp, giúp nâng cao trách nhiệm của các đối tượng được hưởng lợi từ rừng và toàn xã hội đối với tài nguyên rừng, nâng cao năng lực sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, đảm bảo an sinh xã hội vùng sâu vùng xa. Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn yêu cầu Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, để hoàn thiện Báo cáo chính thức Tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2008-2018; đồng thời tiếp tục hoàn thiện nội dung tổng kết, đề xuất cơ chế, chính sách mới báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét. Trong thời gian tới, hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cả nước cũng cần hoàn thiện các bộ công cụ quản lý về tài chính, đầu tư được cấp có thẩm quyền công nhận, ứng dụng công nghệ thông tin mới phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Quỹ ngày càng minh bạch, hiệu quả; quan tâm sâu sát đến nhiệm vụ quản lý, sử dụng tiền trồng rừng thay thế; triển khai nghiên cứu, khai thác tối đa tiềm năng của dịch vụ môi trường rừng từ các cơ sở có phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn trong nước đối với dịch vụ hấp thụ và lưu trữ cac-bon và các nguồn lực quốc tế về chi trả tiền dịch vụ, nhằm bảo vệ, phát triển rừng tốt nhất, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020./.

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND thị trấn Đăk Tô và tình hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.
Icon  Báo cáo công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2018
Icon  Trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch điện tử
Icon  Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy về kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND xã Đăk Tờ Lung và tình hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND xã Đăk Ruồng và tình hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND xã Đăk Kôi và tình hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.
Icon  Làm việc với UBND huyện Kon Rẫy để thống nhất nội dung, phương pháp kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của UBND các xã và tình hình hoạt động của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các xã thuộc huyện Kon Rẫy.
Icon  Làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
801522
Số người online: 7
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC