Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty ĐTPT Duy Tân
11/23/2019 12:20:35 PM

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Kế hoạch số 23/KH-QBVPTR ngày 19/9/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 và trình tự thủ tục thực hiện để ký xác nhận diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 của chủ rừng là tổ chức. Ngày 22/11/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy và Công ty ĐTPT Duy Tân kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 tại lâm phần của Công ty ĐTPT Duy Tân quản lý.

Đoàn kiểm tra xác minh hiện trường thực tế

Sau khi làm việc với Công ty ĐTPT Duy Tân, đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra, rà soát tại hiện trường thực tế diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 (số liệu, bản đồ) của Công ty ĐTPT Duy Tân trên cơ sở kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, kết quả chi trả DVMTR năm trước liền kề và báo cáo kết quả rà soát diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 đến thời điểm kiểm tra của Công ty ĐTPT Duy Tân.

Rừng cung ứng DVMTR của Công ty ĐTPT Duy Tân

Qua kiểm tra, xác minh ngoài thực địa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 của Công ty ĐTPT Duy Tân với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy và Công ty ĐTPT Duy Tân; kết quả kiểm tra, xác minh là cơ sở để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hoàn chỉnh bản đồ chi trả DVMTR năm 2019 của  Công ty ĐTPT Duy Tân; xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 của Công ty ĐTPT Duy Tân theo mẫu số 02 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ./.

Nguyễn Anh Duy – Phòng KHKT  
Tin liên quan:
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Icon  Làm việc với UBND huyện Sa Thầy để thông báo tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 trên địa bàn huyện Sa Thầy.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
Icon  Làm việc với UBND huyện Đăk Hà về kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Măng Bút, huyện Kon Plông.
TIN MỚI

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân và UBND thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.

Lịch công tác tuần từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây xanh góp phần tạo cảnh quan đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia thực hiện công trình thanh niên nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2020

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
619391
Số người online: 8
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC