Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
GIỚI THIỆU
Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
3/10/2016 3:33:09 PM

 

GIÁM ĐỐC

HỒ THANH HOÀNG

Tel: 0603.500.567

Email: thanhhoangktum@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

VŨ VĂN BẮC

Email: vuvanbackonplong@gmail.com

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

LÊ QUANG THÁI

Email:lequangthai72@gmail.com

 

 

 

  
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1105741
Số người online: 13
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC