Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 4, ngày 10 tháng 8 năm 2022
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum hướng dẫn UBND cấp xã lập dự toán, sử dụng tiền chi trả DVMTR
3/16/2016 10:49:18 AM
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum hướng dẫn UBND cấp xã lập dự toán, sử dụng tiền chi trả DVMTR
Ảnh: Đồng chí Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum chủ trì cuộc họp.

       Nhằm mục tiêu hướng dẫn các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao quản lý rừng (UBND cấp xã) quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và mục tiêu của chính sách chi trả DVMTR. Từ ngày 14/3 đến 16/3/2016 đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã chủ trì hướng dẫn cho UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Tham dự buổi làm việc có Kế toán trưởng, đại diện phòng Kế hoạch-Kỹ thuật của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Kế toán xã và Kiểm lâm địa bàn.

Nội dung chính hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập dự toán, quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR theo Văn bản số 47/HD-LN ngày 02/03/2016 của liên ngành Sở Tài chính-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng về việc Hướng dẫn tạm thời một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, tiền chi trả DVMTR hàng năm được nhận từ Quỹ tỉnh, UBND cấp xã được sử dụng như sau:

-  Chi quản lý: trích tối đa 10% trên tổng số tiền thực nhận trong năm để chi cho các hoạt động: lập hồ sơ, tài liệu, bản đồ quản lý các khu rừng cung ứng DVMTR(Phương án QLBV; bảo vệ rừng và hỗ trợ kinh phí; kế hoạch hằng năm; hồ sơ hiện trạng để làm cơ sở kiểm tra, nghiệm thu trong năm; hồ sơ khoán bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn…); kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đánh giá diện tích rừng cung ứng DVMTR; Tuyên truyền, vận động (họp thôn, băng rôn, khẩu hiệu,…); hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết công tác thực hiện chính sách chi trả DVMTR; hỗ trợ cho các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng cấp xã, thôn; Mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng(Máy vi tính, máy định vị GPS, dụng cụ PCCCR…); chi phí khác phục vụ công tác quản lý chi trả DVMTR.

- Số tiền còn lại (90%) sử dụng cho các hoạt động theo Phương án quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền chi trả DVMTR đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó ưu tiên các hoạt động chính như sau:

Chi trả tiền bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng (trường hợp diện tích rừng khoán bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn).

Số tiền DVMTR từ diện tích UBND cấp xã tự bảo vệ được sử dụng như sau: chi hỗ trợ duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng; chi hợp đồng lao động bảo vệ rừng và PCCCR, quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy, diễn tập chữa cháy rừng; chi bồi dưỡng cho các tổ chức, cá nhân được huy động (trừ lực lượng của các chủ rừng là tổ chức) để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và PCCCR trên địa bàn xã, thị trấn; chi hỗ trợ cho người tham gia bảo vệ rừng, chữa cháy rừng bị tai nạn thanh toán tiền khám, chữa bệnh; chi hoạt động của Ban chỉ huy cấp xã về các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước; chi xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng như: Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng; các biển báo, cảnh báo, bảng nội quy; đường ranh cản lửa; cắm mốc ranh giới các khu rừng...;

Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum cũng đã hướng dẫn các xã về nguyên tắc quản lý, sử dụng tiền DVMTR; trình tự lập và phê duyệt dự toán hàng năm; hoạch toán kế toán, quyết toán, chế độ báo cáo tiền chi trả DVMTR theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Qua làm việc, các địa phương đã thống nhất sẽ lập dự toán, quản lý, sử dụng tiền DVMTR theo các quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời sẽ bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định hiện hành./.

 

Nguyễn Thị Lệ - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum  
Tin liên quan:
Icon  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2014
Icon  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2014
Icon  Hệ thống mẫu biểu đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường Rừng
Icon  Quy trình chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam
Icon  Quy trình đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng
TIN MỚI

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II

Lịch công tác tuần từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022

VOV Tây Nguyên đưa tin: Chính sách chi trả môi trường rừng hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào ở Kon Tum

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Hiếu, huyện Kon Plông.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

Lịch công tác tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Nên, huyện Kon Plông.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông.

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
934134
Số người online: 7
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC