Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 4, ngày 4 tháng 8 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei.
12/11/2019 1:49:20 PM

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Kế hoạch số 22/KH-QBVPTR ngày 19/9/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 và trình tự thủ tục thực hiện để ký xác nhận diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng. Từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei và UBND xã Mường Hoong kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei quản lý.

Đoàn kiểm tra xác minh hiện trường thực tế rừng chi trả DVMTR trên địa bàn xã Mường Hoong

Sau khi làm việc với UBND xã Mường Hoong, đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra, rà soát tại hiện trường thực tế diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 (số liệu, bản đồ) của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong trên cơ sở kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, kết quả chi trả DVMTR năm trước liền kề và báo cáo kết quả bảo vệ diện tích rừng có cung ứng DVMTR năm 2019 đến thời điểm kiểm tra của địa phương (số liệu và bản cam kết của địa phương).

Rừng cung ứng DVMTR của UBND xã Mường Hoong

Rừng cung ứng DVMTR của hộ gia đình, cá nhân

Qua kiểm tra, xác minh ngoài thực địa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất với Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei và UBND xã Mường Hoong về số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong; kết quả kiểm tra, xác minh là cơ sở để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hoàn chỉnh bản đồ chi trả DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei; xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei theo mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ./.

Đoàn Năng Hùng – Phòng KHKT.  
Tin liên quan:
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của UBND xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy.
Icon  Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 11 – 2019
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty Nguyên liệu giấy Miền Nam.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
763486
Số người online: 1
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC