Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ
SỔ TAY, BIỂU MẪU
10/4/2016 8:35:17 AM
Stt Tên tài liệu Ghi chú
1 Sổ tay Cộng đồng thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (COP)  
2 Sổ tay Quản lý Tài chính - Kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng  
3 Sổ tay thu thập, cập nhật quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng  
4 Sổ tay Biến đổi khí hậu và REDD+  
5 Sổ tay Hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng  
6 Sổ tay Hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường  

 

BBT  
Tin liên quan:
Icon  TẬP HUẤN “KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO TRONG CHI TRẢ DVMTR”
Icon  Sổ tay hỏi đáp về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  Poster tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1185538
Số người online: 13
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC