Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 6, 7 năm 2020.
7/16/2020 4:07:07 PM

Chiều ngày 15  tháng 7 năm 2020, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với cơ quan, các đoàn thể tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh các nội dung:

- Các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, tài liệu và chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu chống phá đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng; Văn bản số 210-CV/DUK ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Văn bản số 211-CV/ĐUK ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của luật sư; Văn bản số 08-CV/BTGĐUK ngày 02 tháng 7 năm 2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ; Văn bản số 221-CV/ĐUK ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị.

- Các Văn bản của UBND tỉnh: Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác Luật sư; số 1814/UBND-HTKT ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc tiếp tục kiểm tra, xử lý các phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh; số 1797/UBND-TTHC ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ  ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và Công văn số 3847/VPCP- KSTT ngày 16/5/2020 của Văn phòng Chính phủ; số 1883/UBND-TTHCC ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; số 1897/UBND-NNTN ngày 29 tháng 5 năm 2020 về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; số 2050/UBND-KGVX ngày 10 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020; số 2124/UBND-NC ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP 12 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; số 2109/UBND-KGVX ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; số 2149/UBND-KGVX ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020 về phòng, chống COVID-19; số 2360/UBND-KGVX ngày 02 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30 tháng 6 năm 2020; số 2390/UBND-KTTH  ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1327-TB/TU ngày 01 tháng 7 năm 2020; số 2434/UBND-KGVX ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; số 2456/UBND-NNTN ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc thực hiện Công văn số 5550/VPCP-CN ngày 08/7/2020 của Văn phòng Chính Phủ; số 2494/UBND-NNTN ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 theo Quyết định số 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 3265/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyền truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020"  trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 2034/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam; số 2039/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 123-KH/TW, ngày 20-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; số 2164/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn tỉnh; số 2166/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 2246/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; số 2387/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị Quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; số 2453/KH-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020; số 2506/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Các Quyết định của UBND tỉnh: số 460/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020; số 22/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

- Thông báo số 133/TB-UBND ngày 06 tháng 7 năm của UBND tỉnh về kết quả phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

- Văn bản của các Sở, Ban, Ngành: Phiếu chuyển số 1781/PC-NNTN ngày 10 tháng 7 năm 2020 văn bản hợp nhất “Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn” của Bộ Tài nguyên và Môi trường; số 1153/SNN-QLXDCT ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc triển khai kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2020.

- Các Kế hoạch của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: số 17/KH-QBVPTR ngày 03 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai thực hiện kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; số 18/KH-QBVPTR ngày 08 tháng 7 năm 2020 về việc sử dụng tiết kiệm điện tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giúp cho công chức, viên chức, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các kế hoạch của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, nhằm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên, qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác của công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao./.

Châu Thanh Long – Phòng Hành chính  
Tin liên quan:
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
672899
Số người online: 2
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC