Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 5, ngày 29 tháng 10 năm 2020
HỆ THỐNG VĂN BẢN
Lịch công tác tuần từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
9/21/2020 12:13:26 PM

Xem tại đây

  
Tin liên quan:
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 14/9/2020 đến 18/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 07/9/2020 đến 11/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 03/8/2020 đến 7/8/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 13/7/2020 đến 17/7/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
TIN MỚI

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông.

Lịch công tác tuần từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham dự Hội nghị tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên năm 2020

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và hướng dẫn, giúp đỡ người dân xã kết nghĩa Văn Lem

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy.

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
639796
Số người online: 15
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC