Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 5, ngày 29 tháng 10 năm 2020
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
9/24/2020 7:48:15 AM

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Kế hoạch số 26/KH-QBVPTR ngày 19 tháng 9 năm 2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về Kế hoạch Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 và hồ sơ ký xác nhận diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; UBND xã, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng. Từ ngày 21 đến 23 tháng 9 năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông quản lý.

Đoàn kiểm tra, xác định hiện trường thực tế rừng chi trả DVMTR trên địa bàn xã Đăk Hà

Sau khi làm việc với UBND xã Đăk Hà, đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra, xác định tại hiện trường thực tế diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020 (số liệu, bản đồ) của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, kết quả chi trả DVMTR năm trước liền kề và báo cáo kết quả bảo vệ diện tích rừng có cung ứng DVMTR năm 2020 đến thời điểm kiểm tra của địa phương (số liệu và bản cam kết của địa phương).

Rừng cung ứng DVMTR của UBND xã Đăk Hà

Rừng cung ứng DVMTR của hộ gia đình

Qua kiểm tra, xác định ngoài thực địa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất với Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông và UBND xã Đăk Hà về số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà; kết quả kiểm tra, xác định là cơ sở để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hoàn chỉnh bản đồ chi trả DVMTR năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông; xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông theo mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ./.

 

 

Lê Công Tài – Phòng KHKT  
Tin liên quan:
Icon  Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2020
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô nắm tình hình trong dịp Lễ Quốc khánh 02-9
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
Icon  Gặp mặt, thăm và tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) tại xã Văn Lem, huyện Đăk Tô
Icon  Báo VOV đưa tin: Triển vọng sinh kế lâm nghiệp ở Đăk Psi
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I (2020 – 2025).
TIN MỚI

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông.

Lịch công tác tuần từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham dự Hội nghị tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên năm 2020

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai và hướng dẫn, giúp đỡ người dân xã kết nghĩa Văn Lem

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy.

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
639765
Số người online: 6
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC