Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
TIN TỨC - SỰ KIỆN
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 – 2025.
1/19/2021 2:41:28 PM
Chiều 18/01, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành, các Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các Giám đốc các Công ty lâm nghiệp và thủ trưởng các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng.
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 – 2025.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, phát biểu định hướng các nội dung cần thảo luận tại Hội nghị

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua; việc tham mưu giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý bảo vệ rừng và triển khai các chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021-2025; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nhất là Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 364/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo; đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Về các nội dung theo Thông báo số 30-TB/VPTU ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy:

1.1. Về các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách:

- Đối với các chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp của Trung ương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành Trung ương xem xét.

- Đối với các chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp của địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá cụ thể, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chủ trương kéo dài các chính sách do tỉnh Kon Tum ban hành trong thời gian chờ các chính sách mới của Trung ương.

1.2. Về 09 kiến nghị của các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp:

- Cơ bản thống nhất với báo cáo và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, tổng hợp tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị nêu trên về Thường trực Tỉnh ủy.

- Đối với kiến nghị về khó khăn kinh phí của các đơn vị chủ rừng không đủ nguồn chi trả hoạt động của bộ máy: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khẩn trương nghiên cứu nguồn kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho các đơn vị chủ rừng khó khăn tạm ứng kinh phí để duy trì, đảm bảo hoạt động bộ máy của đơn vị; thời gian hoàn thành trước ngày 22 tháng 01 năm 2021.

2. Về nội dung triển khai chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025:

Xác định rõ nhiệm vụ trồng mới 15.000 ha rừng trong giai đoạn 2021 - 2025, nâng độ che phủ rừng lên 64% và trong năm 2021 trồng mới 3.000 ha rừng theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần sự quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng để hoàn thành mục tiêu đề ra. Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm chính trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu lâm nghiệp trên địa bàn quản lý.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, chưa xác định rõ khả năng nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động phát huy tối đa hiệu quả các nguồn kinh phí có thể chủ động sử dụng được, nhất là nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền trồng rừng thay thế và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện trồng rừng.

- Về cây trồng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương, các đơn vị chủ rừng xác định loại cây trồng lâm nghiệp hoặc đa mục đích phù hợp, có giá trị kinh tế để thống nhất và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng kết luận nhiều nội dung quan trọng khác về mục tiêu, nguồn kinh phí thực hiện trồng rừng giai đoạn 2021-2025. Giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, tham mưu ban hành kết luận trong thời gian sớm nhất để các đơn vị, địa phương có cơ sở thực hiện./.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2021
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô tháng 12 năm 2020
Icon  Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy năm 2020 và tổ chức “Ngày hội bánh chứng xanh”.
Icon  Hội nghị Tổng kết hoạt động Lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Icon  Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2020
Icon  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa II
Icon  Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1185502
Số người online: 12
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC