Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 02 năm 2021.
2/24/2021 9:39:45 AM

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2021, tại Hội trường Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với cơ quan, các đoàn thể tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, phổ biến các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới của
Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc  cùng toàn thể viên chức, người lao động thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các tuyên truyền viên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh các nội dung:

1. Văn bản, tài liệu và chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:

Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20-8-2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

2. Các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Văn bản số 265/UBND-NNTN ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh.   

- Văn bản số 311/UBND-HTKT ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Văn bản số 385/UBND-KTHT ngày 30 tháng 01 năm 2021 về việc Triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Văn bản số 399/UBND-NC ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Văn bản số 409/UBND-NC ngày 02 tháng 02 năm 2021 về việc Hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021.

- Văn bản số 432/UBND-KTN ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc Giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm của các mô hình sinh kế của Dự án.

- Văn bản số 483/UBND-HTKT ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc Thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

- Văn bản số 497/UBND-KGVX ngày 08 tháng 02 năm 2021 về việc Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.

- Văn bản số 537/UBND-KTTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ.

- Văn bản số 553/UBND-NNTN ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc Tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021.

3. Các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh:

- Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 07/KH-QBVPTR ngày 04 tháng 02 năm 2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

- Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021 và Kế hoạch số 05/KH-QBVPTR ngày 29 tháng 01 năm 2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2019-2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

- Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 06/KH-QBVPTR ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

- Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

- Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 về Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Kế hoạch số 08/KH-QBVPTR ngày 09 tháng 02 năm 2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về  triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

5. Các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Covid -19 gây ra:

- Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 về Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

 - Văn bản số 361/UBND-KGVX ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Văn bản số 388/UBND-KGVX ngày 31 tháng 01 năm 2021 về việc Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Văn bản số 405/UBND-KGVX ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Văn bản số 426/UBND-HTKT ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai Công văn số 31/CV-UBATGTQG ngày 29-01-2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Văn bản số 454/UBND-KGVX ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

- Văn bản số 368/TB-VP ngày 04 tháng 02 năm 2021 về Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Văn bản số 476/UBND-TTHCC ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

- Văn bản số 488/UBND-KGVX ngày 06 tháng 02 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Văn bản số 568/UBND-KGVX ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Văn bản số 577/UBND-KGVX ngày 12 tháng 02 năm 2021 về việc Triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

- Văn bản số 592/UBND-KGVX ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Và các văn bản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh:

- Thông báo số 292/TB-QBVPTR ngày 10-12-2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04-12-2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và văn bản hướng dẫn số 4673/SYT-NVYD ngày 09-12-2020 của Sở Y tế về việc đeo khẩu trang nơi công cộng;

- Phương án số 01/PA-QBVPTR ngày 01-02-2021 về Phương án làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Thông báo số 114/TB-QBVPTR ngày 05-02-2021 về việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

6. Các Văn bản của các Sở, ban, ngành:

- Số 07/TB-STP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc đưa Trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum chính thức đi vào hoạt động.

- Số 213/STNMT-CCBVMT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài nguyên Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

- Số 251/CĐVC ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ Áo dài”.

Và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giúp cho công chức, viên chức, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác của công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan./.

Đồng Kim Ngân-Phòng Hành chính  
Tin liên quan:
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2021
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia tổ chức “Ngày Hội bánh chưng xanh” tại xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Icon  Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Icon  Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật
Icon  Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 01 năm 2021.
Icon  UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 – 2025.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2021
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô tháng 12 năm 2020
Icon  Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 Tỉnh ủy năm 2020 và tổ chức “Ngày hội bánh chứng xanh”.
Icon  Hội nghị Tổng kết hoạt động Lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
700851
Số người online: 9
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC