Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021).
10/15/2021 4:51:01 PM
Thực hiện Kế hoạch số 4679/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021).
Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021).
Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021).

Tại đầu cầu tỉnh, Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại đầu cầu của tỉnh có đại diện Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chi cục Kiểm lâm; đại diện Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; thành viên Ban Kiểm soát Quỹ; Lãnh đạo các phòng chuyên môn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Các cơ quan thông tấn báo chí trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh và địa phương dự và đưa tin.

 Dự tại các Điểm cầu 10 huyện, thành phố (tại Phòng họp trực tuyến của huyện, thành phố): có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; lãnh đạo đơn vị chủ rừng là tổ chức đóng chân trên địa bàn các huyện (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng); Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; các thôn, hộ gia đình, cá nhân được khen thưởng nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện chính sách.

Đồng chí: Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện, các ưu, nhược điểm của các chính sách này thời gian qua; rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021).

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; báo cáo tham luận của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy; UBND xã Ngọk Lây tại các điểm cầu.

Đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều hành, ban hành các quy định thực hiện chính sách chi trả DVMTR, tạo được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, đơn vị liên quan và nhân dân. Sau 10 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ động, tích cực rà soát, và trực tiếp ký hợp đồng với 58 cơ sở phải trả tiền DVMTR; tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác đã đảm bảo việc bảo vệ rừng khoảng 384.000 ha rừng, đạt khoảng 67 % tổng diện tích rừng toàn tỉnh (không tính diện tích cây cao su, đặc sản), việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, chuyển từ chi trả bằng tiền mặt sang chi trả qua tài khoản ngân hàng. Tiền trồng rừng thay thế và tiền chi trả DVMTR đã trồng được 2.866,70 ha rừng; hỗ trợ trồng rừng sản xuất 984,66 ha và hỗ trợ trồng hàng trăm nghìn cây phân tán, góp phần ổn định diện tích rừng, tăng độ che phủ rừng của tỉnh Kon Tum từ 62,4% lên 63,02% vào năm 2020. Nguồn tiền DVMTR đầu tư vào ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm 75,87% so với tổng nguồn đầu tư của ngành lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; gấp hơn 3 lần nguồn Ngân sách nhà nước đầu tư. Chính sách chi trả DVMTR đã từng bước cải thiện sinh kế cho người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng: Trung bình mỗi năm thu nhập của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất, giao rừng từ nguồn chi trả DVMTR đạt bình quân mỗi hộ gia đình khoảng 5,6 triệu đồng/hộ/năm; cộng đồng dân cư thôn khoảng 68 triệu đồng/cộng đồng/năm; theo báo cáo của các đơn vị, địa phương mỗi hộ gia đình nhận khoán khoảng 8 triệu đồng/hộ/năm; cộng đồng dân cư thôn khoảng 147 triệu đồng/cộng đồng/năm; nhóm hộ khoảng 67 triệu đồng/nhóm hộ/năm, tổ chức khoảng 431 triệu đồng/ tổ chức/năm.

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu, đánh giá một cách trung thực và khách quan tình hình tổ chức thực hiện và hiệu quả tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế đến kinh tế, xã hội và môi trường đối với từng địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh; phân tích rõ những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trong quá trình chỉ đạo điều hành tại địa phương, từ đó đúc kết những bài học kinh nghiệm và có những đề xuất, kiến nghị cho UBND tỉnh. Được sự phân công của đồng chí Chủ trì Hội nghị, đồng chí Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giải đáp các ý kiến của các đơn vị địa phương liên quan đến việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng Cờ thi đua năm 2020 của  Chính phủ  cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ) và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 05 cá nhân, trong đó có tập thể Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, cá nhân đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thành-Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Kỹ Thuật, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho lãnh đạo UBND các huyện trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại các điểm cầu cho 12 thôn, 06 hộ gia đình, 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2021 (theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2021).

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua năm 2020 của Chính phủ cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp -Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương; các đơn vị chủ rừng, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR giai đoạn 2011-2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ trì Hội nghị đã kết luận nhiều nội dung quan trọng, chỉ đạo các cấp, các ngành, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2021; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; đồng thời bản thân các Sở, ban, ngành, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương liên quan phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ theo quy định pháp luật./.

Nguyễn Thị Lệ - Nhân viên Phòng KHKT  
Tin liên quan:
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
Icon  Cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Icon  Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm II, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Icon  Tham gia tập huấn lớp Lập hồ sơ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô tháng 9 năm 2021
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 9; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
Icon  Báo mới đưa tin: Phát huy hiệu quả chính sách trong quản lý bảo vệ rừng ở Kon Tum
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô tháng 08 năm 2021
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1176185
Số người online: 14
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC