Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 7 tháng 10 năm 2022
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị chủ rừng.
6/16/2022 10:07:56 AM

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 15 tháng 6 năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã chủ trì họp bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị chủ rừng. Tham dự cuộc họp có Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị chủ rừng để xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp thuộc tỉnh và Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm trình bày báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các đơn vị chủ rừng; báo cáo của các đơn vị chủ rừng; ý kiến của Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã kết luận:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị chủ rừng; đề xuất cụ thể hướng giải quyết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét việc bàn giao diện tích rừng manh mún, nhỏ lẻ từ các địa phương cho các chủ rừng.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

Các đơn vị chủ rừng cần tiếp tục khắc phục khó khăn, vướng mắc tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng; chủ động sử dụng nguồn vốn hiện có của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp cũng kết luận nhiều nội dung quan trọng khác./.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 6 năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông.
Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6.
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
960210
Số người online: 4
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC