Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
3/6/2023 3:04:19 PM

Chiều ngày 02/3/2023, tại Hội trường Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hợi - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Hồ Thanh Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành cùng các đoàn viên Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023; Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh khoá IV. 


Đồng chí Hồ Thanh Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần bám sát theo Nghị Quyết của Chi bộ để đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện tốt công tác phối kết hợp với Chi đoàn thanh niên, với các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ quan và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028; Thường xuyên phối hợp với cơ quan làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, Pháp luật của nhà nước; thường xuyên tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nhắc nhở Đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; tiếp tục phối hợp với cơ quan làm tốt hơn nữa việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hợi, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Được sự quan tâm lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ, sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Công đoàn cấp trên và đặc biệt là sự ủng hộ, phối hợp tạo điều kiện của Lãnh đạo cơ quan, hoạt động của Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã nổ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn đề ra; phối hợp với cơ quan thực hiện tốt mục tiêu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CCVCNLĐ. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã đoàn kết, nhiệt tình, tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ có hiệu quả các hoạt động công đoàn. Hoạt động công đoàn đã bám sát vào Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; triển khai và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa…; thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tham mưu giải quyết kịp thời chế độ chính sách, nâng cao thu nhập và tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Đoàn viên tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028

Đ/c Hồ Thanh Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐCS Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đ/c Lê Quang Thái – Chủ tịch CĐCS Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 tặng hoa, quà các Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS khóa II không tái cử

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Khoá III, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành công đoàn cơ sở đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 03 đồng chí./.

 

Châu Thanh Long – Phòng Hành chính  
Tin liên quan:
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia tổ chức Chương trình Xuân yêu thương năm 2023
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia Ngày hội hiến máu “Chủ nhật đỏ” cấp Khối đợt 1 năm 2023 do Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức
Icon  Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2022
Icon  Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia giải Bóng đá mini nam, nữ 05 người năm 2022 do Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia thực hiện công trình thanh niên do Cụm thi đua số 5 tổ chức
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6
Icon  Đại hội chi đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1016330
Số người online: 14
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC