Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
6/2/2023 9:48:05 AM
Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Sau khi đi giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng và 5 huyện: Ia H’Drai, Đăk Glei, Đăk Tô, Kon PLông và Sa Thầy; chiều ngày 02 tháng 6 năm 2023, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế.
Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm.

Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh có đồng chí Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc, các đồng chí Phó giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Sau khi nghe đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo cáo giải trình các nội dung theo yêu cầu của các thành viên Đoàn Giám sát; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận: đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh để bổ sung, hoàn thiện báo cáo giám sát; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế. Trong thời gian tới cần tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nữa việc báo cáo diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế của các đơn vị, địa phương và một số nội dung quan trọng khác./.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy.
Icon  Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Kon Plông.
Icon  Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Icon  Khối thi đua các cơ quan tham mưu QLNN về kinh tế - kỹ thuật tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023
Icon  Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đăk Glei.
Icon  Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Ia H’Drai.
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Icon  Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị
Icon  Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1185473
Số người online: 5
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC