Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ
Luật Lâm Nghiệp
12/15/2017 9:42:30 AM

Sáng ngày 14/12/2017, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật, trong đó có Luật Lâm nghiệp đã được kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV thông qua.

Luật lâm nghiệp có 12 Chương, 108 Điều, trong đó có 01 mục (Mục 4, Chương VI) gồm 05 Điều (từ Điều 61 đến Điều 65) Về Dịch vụ môi trường rừng và 01 Điều (Điều 95) về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH 11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành.

Chi tiết tải tại đây

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum  
Tin liên quan:
Icon  Sổ tay Quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  SỔ TAY, BIỂU MẪU
Icon  TẬP HUẤN “KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO TRONG CHI TRẢ DVMTR”
Icon  Sổ tay hỏi đáp về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  Poster tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1185475
Số người online: 6
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC