Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Làm việc với UBND huyện Sa Thầy về kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
11/27/2019 4:23:42 PM
Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã làm việc với UBND huyện Sa Thầy để thông báo kết quả kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR năm 2018 của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã trên địa bàn huyện Sa Thầy. Tham dự buổi làm việc, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có Giám đốc và một số cán bộ có liên quan; về phía Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy có đồng chí Nguyễn Hữu Thạnh – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện; các Lãnh đạo UBND xã thuộc huyện Sa Thầy và các cán bộ có liên quan.
Làm việc với UBND huyện Sa Thầy về kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
Quang cảnh buồi làm việc

Tại buổi làm việc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổng hợp, thông báo kết quả kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR tại các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã trên địa bàn huyện Sa Thầy cho các đại biểu dự họp nghe, đề nghị UBND huyện: (1) chỉ đạo các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã và UBND xã có liên quan khẩn trương xử lý các sai sót, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR, sau khi xử lý xong, UBND huyện Sa Thầy tổng hợp, gửi kết quả cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; (2) chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện thẩm tra, xét duyệt Báo cáo quyết toán kinh phí chi trả DVMTR năm 2018 của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã và các UBND xã, thị trấn; (3) chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Phòng Nội vụ huyện và các UBND xã thực hiện việc giải thể Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2751/UBND-NNTN ngày 21/10/2019; (4) chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; đối với UBND xã có khoán diện tích rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn quản lý bảo vệ: Thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ rừng của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán; trường hợp để mất rừng thì ngoài việc nghiệm thu giảm diện tích tương ứng với diện tích rừng bị mất, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục xử lý các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán để mất rừng theo quy định của pháp luật./.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Long , huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty ĐTPT Duy Tân
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray
TIN MỚI

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân và UBND thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.

Lịch công tác tuần từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây xanh góp phần tạo cảnh quan đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia thực hiện công trình thanh niên nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2020

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
619332
Số người online: 11
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC