Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
Thông báo chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015.
4/19/2016 7:15:36 AM

    Thực hiện Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền chi trả DVMTR năm 2015; từ ngày 04-14/4/2016, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ban hành 101 văn bản, thông báo về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015 cho các chủ rừng là tổ chức; tổ chức không phải chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng (UBND các xã, thị trấn), ủy thác cho các Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố chi trả cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cũng đã nêu rõ, cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR, trong đó chủ rừng là tổ chức nhà nước có trách nhiệm xác định và chi trả cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của nhà nước.

    Đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được nhà nước giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xác định số tiền chi trả cho từng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và ủy thác cho Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố (Ban chi trả cấp huyện) chi trả đến từng hộ đảm bảo kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch.

    Để hướng tới mục tiêu giải ngân nhanh chóng, đầy đủ và đúng quy định cho các chủ rừng; kết thúc năm 2015, trên cơ sở kết quả nghiệm thu của liên ngành, thông báo kết quả nghiệm thu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tập trung tính toán, xác định số tiền phải trả cho từng chủ rừng theo đúng quy định hiện hành; ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi năm 2015, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã hoàn chỉnh văn bản và thông báo việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015 cho các chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, thị trấn và Ban chi trả cấp huyện kịp thời./.

Nguyễn Thị Lệ - Phòng KH - KT  
Tin liên quan:
Icon  Hướng dẫn công tác khen thưởng trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
Icon  Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, thị trấn báo cáo tình tình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2015.
Icon  Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Tu Mơ Rông lập dự toán, quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum hướng dẫn UBND cấp xã lập dự toán, sử dụng tiền chi trả DVMTR
Icon  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2014
Icon  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2014
Icon  Hệ thống mẫu biểu đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường Rừng
Icon  Quy trình chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam
Icon  Quy trình đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng
TIN MỚI

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân và UBND thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của UBND xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.

Lịch công tác tuần từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây xanh góp phần tạo cảnh quan đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia thực hiện công trình thanh niên nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2020

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
619347
Số người online: 3
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC