Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 4, ngày 4 tháng 8 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi.
12/19/2019 11:59:54 AM

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Kế hoạch số 22/KH-QBVPTR ngày 19/9/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 và trình tự thủ tục thực hiện để ký xác nhận diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng. Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi và UBND xã Đăk Dục kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi quản lý.

Đoàn kiểm tra xác minh hiện trường thực tế rừng chi trả DVMTR trên địa bàn xã Đăk Dục

 Sau khi làm việc với UBND xã Đăk Dục, đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra, rà soát tại hiện trường thực tế diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 (số liệu, bản đồ) của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục trên cơ sở kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, kết quả chi trả DVMTR năm trước liền kề và báo cáo kết quả bảo vệ diện tích rừng có cung ứng DVMTR năm 2019 đến thời điểm kiểm tra của địa phương (số liệu và bản cam kết của địa phương).

Rừng cung ứng DVMTR của UBND xã Đăk Dục

 Qua kiểm tra, xác minh ngoài thực địa, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất với Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi và UBND xã Đăk Dục về số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục; kết quả kiểm tra, xác minh là cơ sở để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hoàn chỉnh bản đồ chi trả DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi; xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi theo mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ./.

Nguyễn Thị Lệ - Phòng KHKT.  
Tin liên quan:
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Xốp, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của UBND xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
763487
Số người online: 2
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC