Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 2, ngày 25 tháng 1 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
2/17/2020 7:23:53 AM
Ngày 14/02/2020, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với cơ quan, các đoàn thể tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kết hợp tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên, người lao động thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.
Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phổ biến đến toàn thể đảng viên, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh các nội dung:

- Nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2020.

- Các văn bản của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi; 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai và kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV(theo Văn bản số 12-CV/ĐUK ngày 17-01-2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh); Số 13-CV/ĐUK ngày 17-01-2020 về Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 26-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Số 17-CV/ĐUK ngày 30-01-2020 về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp từ nay đến tháng 8/2020; Số 19-CV/ĐUK ngày 31-01-2020 về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020; Số 32-CV/ĐUK ngày 10-02-2020 về Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”; Tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut corona gây ra ( theo Văn bản số 01-CV/BTGĐUK ngày 10-02-2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh).

- Các Kế hoạch của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: số 140-KH/ĐUK ngày 30-12-2019 về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; số 141-KH/ĐUK ngày 30-12-2019 về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; số 04-KH/ĐUK ngày 10-02-2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư.

      - Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Một số công tác đối với pháp luân công trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh; Công tác quốc phòng, quân sự năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, ý đồ chống phá của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời; Triển khai thực hiện Kết luận 1196 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh; Tạm dừng các chương trình hợp tác trong quản bá, truyền thông với 01 trang mạng xã hội; Về một số công tác đối với hệ phái tin lành truyền giảng phúc âm và các hệ phái tin lành mới nổi trên địa bàn tỉnh.

- Các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 106/KH-UBND, ngày 10/01/2020 về Phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; số 189/KH-UBND, ngày 20/01/2020 về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; số198/KH-UBND, ngày 20/01/2020 về Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 299/KH-UBND, ngày 05/02/2020 về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

- Các Văn bản của UBND tỉnh: Số 3531/UBND-KGVX ngày 31/12/2019 về việc tham gia Cuộc thi “tuyên truyền về chủ quyền, biển đảo Việt Nam” năm 2020; Số 275/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

*Sau khi kết thúc phần tuyên truyền các văn bản của Đảng và cấp trên, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã:

- Phát lại bài giới thiệu của GS.TS Hoàng Chí Bảo về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 23-KH/CB ngày 06-02-2020 của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 theo chuyên đề năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã quán triệt một số nội dung về việc thực hiện nhiệm vụ công tác của công chức, người lao động trong cơ quan.

Hội nghị nghiên cứu học tâp chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp tuyên truyền phổ biến các văn bản, tài liệu của Đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giúp cho người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhằm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên và cơ quan, qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác của người lao động trong đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao./.

Trần Quang Huy - Phòng TCKT  
Tin liên quan:
Icon  Ký hợp đồng tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia “Ngày Hội bánh chưng xanh, đón Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020” tại xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô.
Icon  Thăm, chúc Tết các hộ gia đình chính sách xã Văn Lem, huyện Đăk Tô nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Icon  Lễ công nhận Đảng viên chính thức và phát thẻ Đảng viên
Icon  Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua năm 2020 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước về Kinh tế - Kỹ thuật
Icon  Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU năm 2019 tại xã Văn Lem, huyện Đăk Tô
Icon  Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 12 – 2019
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum phân công người lao động xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô để hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình phát triển sinh kế
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 gắn với kiểm tra lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn năm 2019.
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
674827
Số người online: 2
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC