Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 6, ngày 7 tháng 5 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên; giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 4 năm 2021.
4/23/2021 9:20:46 AM

Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với cơ quan, các đoàn thể tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng; tuyên truyền thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị gồm toàn thể viên chức, người lao động thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh các nội dung:

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch số 722/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo quy định pháp luật; tiếp tục quán triệt Kế hoạch số 05/KH-QBVPTR ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng 2019-2021 của Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Kế hoạch số 13/KH-QBVPTR ngày 19 tháng 3 năm 2021 về  triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

3. Tuyên truyền và phổ biến Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

4. Các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Công văn số 1012/UBND-HTKT ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc Triển khai Công điện số 65/CĐ-UBATGTQG ngày 23-3-2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Công văn số 1030/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 - Công văn số 1044/UBND-NNTN ngày 31 tháng 3 năm 2021 về việc Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

- Công văn số 1050/UBND-NNTN ngày 31 tháng 3 năm 2021 về việc Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất.

- Công văn số 1137/UBND-NC ngày 08 tháng 4 năm 2021 về việc Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

- Công văn số 1224/UBND-KTTH ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc Triển khai Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 26-3-2021 của Văn phòng Chính phủ.

- Công văn số 1234/UBND-NNTN ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay.

- Công văn số 1256/UBND-KTTH ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

5. Các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Kế hoạch số 985/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 về Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 8 năm 2021.

- Kế hoạch số 999/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 về  Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 23-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCĐCCTPTW ngày 19-11-2020 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

- Kế hoạch số 1138/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2021 về Triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04-6-2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 33-NQ/TW ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

6. Các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Covid -19 gây ra:

- Công văn số 974/UBND-KGVX ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Công văn số 1232/UBND-KGVX ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc Tăng cường chủ động phòng, chống dịch COVID-19 khu vực biên giới.

7. Các Văn bản của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp và các Sở, ban, ngành:

- Văn bản số 13-CV/BTGĐUK, ngày 24-3-2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II-2021.

- Văn bản số 213-CV/ĐUK, ngày 25-3-2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021; Tuyên truyền biển, đảo năm 2021; Công tác thông tin đối ngoại năm 2021.

- Văn bản số 263/CĐVC ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc Tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Văn bản số 42/KH-SVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa thể thao du lịch về việc Tổ chức Giải Bóng chuyền nam, nữ truyền thống tỉnh Kon Tum lần thứ VI năm 2021.

- Văn bản số 34/PĐPT-KTĐ ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật về việc Phát động phong trào thi đua năm 2021.

- Văn bản số 269/CĐVC ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Công Đoàn viên chức tỉnh về việc rà soát CNVCLĐ bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giúp cho công chức, viên chức, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức trong công tác phòng chống tham nhũng; cập nhật kịp thời các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó nâng cao hiểu biết của công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử, cũng như trách nhiệm trong công tác của công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao và nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan./.

Đồng Kim Ngân-Phòng Hành chính  
Tin liên quan:
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
Icon  Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên; tuyên truyền thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Icon  Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đại biểu đoàn viên, thanh niên năm 2021
Icon  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin: Hiệu quả kinh tế dưới tán rừng
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về kỹ thuật trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 3; phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2021
Icon  Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 02 năm 2021.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2021
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham gia tổ chức “Ngày Hội bánh chưng xanh” tại xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
TIN MỚI

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.

Lịch công tác tuần từ ngày 04/5/2021 đến 07/5/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham dự lễ Khai mạc giải Bóng đá mini nam, nữ 05 người năm 2021 do Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức

Lịch công tác tuần từ ngày 26/4/2021 đến 03/5/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi.

Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
717018
Số người online: 91
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC