Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 4, ngày 4 tháng 8 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giúp xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số nhiệm vụ khác.
5/24/2021 9:39:42 AM

Thực hiện Công văn số 06-CV/BCĐ ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban Chỉ đạo 04 Tỉnh ủy về việc phân công cán bộ, công chức về giúp xã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô để chủ động giúp xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nhiệm vụ khác.

Điểm bầu cử số 3 tại thôn Tê Rông, xã Văn Lem, huyện Đăk Tô

Tổ công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Văn Lem, huyện Đăk Tô làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiêu chuẩn người tham gia ứng cử, về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của công dân trong công tác bầu cử; địa điểm, thời gian bầu cử…; đồng thời tuyên truyền cho cử tri tìm hiểu tiểu sử, danh sách những người ứng cử, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cần bầu để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo luật định. Hướng dẫn địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như mỗi điểm bầu cử bố trí cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt cho cử tri, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, nước uống hợp vệ sinh và cốc uống nước dùng riêng, thùng rác có nắp đậy, yêu cầu giãn cách, bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia bầu cử theo quy định...

Trong đợt công tác lần này, Tổ công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giúp xã Văn Lem, huyện Đăk Tô thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Văn Lem được đảm bảo; công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Ngoài ra, thực hiện Chương trình số 04-CTr/CB ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về việc Giúp đỡ, xây dựng xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô năm 2021; Tổ công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND xã Văn Lem, huyện Đăk Tô:

- Nắm tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã.…kịp thời phát hiện, giúp xã xử lý tốt các vấn đề đột xuất, phát sinh (nếu có); tại thời điểm Tổ công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xuống xã Văn Lem, huyện Đăk Tô, tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo.

- Hỗ trợ 600 cây giống cà phê (tương ứng với số tiền: 3.600.000 đồng) cho hộ gia đình A Cá – Y Bi thôn Tê Rông, xã Văn Lem, đồng thời hướng dẫn các kỹ thuật để hộ gia đình này thực hiện các bước tiếp theo để trồng, chăm sóc cây cà phê để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đảm bảo hiệu quả triển khai thực hiện Mô hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong việc trồng, chăm sóc 0,5 ha cây cà phê Vối (với tổng số tiền: 10.200.000 đồng) để hưởng ứng Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” theo kết luận số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thăm, kiểm tra mô hình nuôi heo sọc dưa sinh sản do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ các hộ gia đình nghèo thực hiện mô hình của chi bộ năm 2018 và năm 2020 gồm hộ ông A Vinh thôn Đăk Xanh và hộ ông A Vương thôn Tê Rông; trong đó, hộ ông A Vinh thôn Đăk Xanh đàn heo phát triển tốt, ngoài số heo đã bán, hiện nay có tổng cộng là 11 con; hộ A ông Vương thôn Tê Rông: từ 02 heo giống được hỗ trợ ban đầu nay đã sinh sản được 05 heo con, sinh trưởng phát triển tương đối tốt.

- Thống nhất thời gian và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức trồng 300 cây Thông 03 lá trên địa bàn thôn Măng Rương, xã Văn Lem để hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Tổ công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trao hỗ trợ 600 cây giống cà phê cho hộ gia đình A Cá – Y Bi thôn Tê Rông, xã Văn Lem

Tổ công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn các kỹ thuật để hộ gia đình A Cá – Y Bi thôn Tê Rông, xã Văn Lem thực hiện các bước tiếp theo để trồng, chăm sóc cây cà phê

 

Mô hình nuôi heo sọc dưa sinh sản do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ cho hộ gia đình ông A Vương, thôn Tê Rông

Việc thường xuyên phân công công chức, viên chức, người lao động xuống xã kết nghĩa, giúp cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan gần dân, sát dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó tham mưu lãnh đạo và cấp có thẩm quyền có kế hoạch giúp người dân phát triển sinh kế bền vững, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân, đồng thời cùng giúp cho công chức, viên chức, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm, ý thức hơn với công tác xã hội và đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa./.

Châu Thanh Long – Phòng Hành chính.  
Tin liên quan:
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Hội nghị tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, kết hợp tập huấn quản lý, sử dụng tiền DVMTR trong phát triển sinh kế tại xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên; giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 4 năm 2021.
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
763518
Số người online: 13
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC