Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chi trả tiền DVMTR các năm 2019, 2020 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
11/5/2021 2:29:06 PM
Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-BDT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát việc chi trả tiền DVMTR cho các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chi trả tiền DVMTR các năm 2019,  2020 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh-Trưởng đoàn phát biểu kết luận buổi giám sát.

Sau khi đi giám sát thực tế từ ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021 tại các UBND huyện: Đăk Hà, Kon Rẫy, Đăk Tô, Sa Thầy; các BQL rừng phòng hộ: Đăk Hà, Kon Rẫy, BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy; các UBND xã: Đăk Hring, Đăk Pne, Văn Lem, Ya Tăng; Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để giám sát việc chi trả tiền DVMTR các năm 2019, 2020 cho các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chủ trì buổi giám sát có đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh-Trưởng đoàn; tham gia buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh-Phó đoàn; các Ủy viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Đoàn Giám sát và các chuyên viên Ban Dân tộc.

Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh làm việc với Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh có đồng chí Hồ Thanh Hoàng-Giám đốc, các đồng chí phó giám đốc, các trưởng, phó phòng, chuyên viên các phòng nghiệp vụ có liên quan.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo cáo Kết quả chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 và năm 2020 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn Giám sát; lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo cáo làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các thành viên Đoàn Giám sát, đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh-Trưởng đoàn đã kết luận: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đầy đủ, kịp thời chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật; chi trả đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức, UBND xã, thị trấn; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, trong đó có các hộ là đồng bào DTTS và các nội dung quan trọng khác./.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Báo Tài nguyên và Môi trường đưa tin: Kon Tum phát triển sinh kế cho người dân từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  Tạp chí Công thương đưa tin: Kon Tum 10 năm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống
Icon  Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021).
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
Icon  Cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Icon  Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm II, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Icon  Tham gia tập huấn lớp Lập hồ sơ trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng yêu cầu Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô tháng 9 năm 2021
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 9; phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1016318
Số người online: 15
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC