Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
2/2/2018 2:04:12 PM

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2018 và áp dụng kể từ năm tài chính 2018. Thông tư liên tịch số 62/2012/TT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Trường hợp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị-xã hội đã nộp báo cáo quyết toán năm nhưng chưa được thẩm định, xét duyệt quyết toán thì cơ quan đã tiếp nhận báo cáo tiếp tục thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết toán và thông báo quyết toán cho đơn vị.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về bộ Tài chính để xem xét giải quyết../.

Chi tiết tải tại đây.

  
Tin liên quan:
Icon  Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH LÂM SINH
Icon  Thông báo chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015.
Icon  Hướng dẫn công tác khen thưởng trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
Icon  Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, thị trấn báo cáo tình tình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2015.
Icon  Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Tu Mơ Rông lập dự toán, quản lý sử dụng tiền chi trả DVMTR
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum hướng dẫn UBND cấp xã lập dự toán, sử dụng tiền chi trả DVMTR
Icon  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2014
Icon  Hướng dẫn lập dự toán, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2014
Icon  Hệ thống mẫu biểu đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường Rừng
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1185504
Số người online: 11
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC