Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
11/26/2018 5:20:49 PM

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; gồm 7 Chương , 92 Điều. Trong đó, có 01 Chương (Chương V), gồm 28 Điều (Từ Điều 57 đến Điều 84) Về dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Nghị định này cũng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục I kèm theo.

Chi tiết tải tại đây.

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Sổ tay hướng dẫn quản lý tài chính Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng
Icon  Hướng dẫn thực hiện trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử
Icon  Sổ tay hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng
Icon  Hướng dẫn Quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
Icon  Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH LÂM SINH
Icon  Thông báo chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2015.
Icon  Hướng dẫn công tác khen thưởng trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
Icon  Hướng dẫn các đơn vị chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, thị trấn báo cáo tình tình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2015.
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1185490
Số người online: 13
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC