Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 4, ngày 4 tháng 8 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019
12/23/2019 4:55:27 PM
Chiều ngày 20/12/2019, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019. Đ/c Hồ Thanh Hoàng – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 17 Đảng viên của Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum (14 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị).
Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019
Đồng chí Hồ Thanh Hoàng – Bí thư chi bộ phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi đồng chí Chủ trì Hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình Hội nghị (Hội nghị biểu quyết bằng thẻ Đảng); thông qua các văn bản của cấp ủy cấp trên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Thành – Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trên các lĩnh vực quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019… tuy gặp một số khó khăn, nhưng Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc được đạt kết quả tốt; toàn thể Đảng viên trong Chi bộ phấn đấu xây dựng Chi bộ phát triển vững mạnh toàn diện.

Nhiều đảng viên đã tham gia đóng góp ý kiến góp ý cho Báo cáo kiểm điểm Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đa số các ý kiến của các đồng chí Đảng viên đã nhất trí cao về kết quả nổi bật về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong toàn Chi bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong toàn thể đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan. Các ý kiến góp ý cũng phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung thêm nhằm hoàn thiện Báo cáo.

Tại Hội nghị, các Tổ trưởng Tổ đảng cũng đã thông qua kết qua tổng hợp kiểm điểm, đánh giá, đề nghị xếp loại 16 đảng viên (01 đảng viên mới kết nạp chưa xếp loại);

Dự, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo đã đánh giá được kết quả hoạt động của chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; Qua theo dõi, giám sát chi bộ trong năm, cho thấy Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, báo cáo kịp thời theo quy định. Tuy nhiên, cần trình bày bố cục của Báo cáo kiểm điểm chi bộ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 phù hợp hơn, theo đúng quy định số 97-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019. Trong đó, Tập thể Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; xếp loại đảng viên năm 2019: 03 đồng chí: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 13 đồng chí: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và Chi bộ thống nhất đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng cho tập thể Cấp ủy chi bộ và tập thể Chi bộ; Chi bộ khen thưởng cho 03 đảng viên./.

 

Châu Thanh Long – Chi bộ Quỹ BVPTR tỉnh  
Tin liên quan:
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của UBND xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Xốp, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của Ban quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
763505
Số người online: 3
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC