Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2024
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
11/17/2021 9:56:20 AM

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Kế hoạch số 42/KH-QBVPTR ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 và ký xác nhận hồ sơ diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của chủ rừng là tổ chức. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2021 tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy quản lý.

Đoàn kiểm tra đi hiện trường thực tế

Sau khi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra hiện trường thực tế diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021 (theo số liệu, bản đồ) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy trên cơ sở kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, kết quả chi trả DVMTR năm trước liền kề và báo cáo kết quả rà soát diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021 đến thời điểm kiểm tra của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy (số liệu và bản cam kết của đơn vị).

Rừng cung ứng DVMTR của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thống nhất với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy về số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy; kết quả kiểm tra, xác minh là cơ sở để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hoàn chỉnh bản đồ chi trả DVMTR năm 2021 của  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy; xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy theo mẫu số 02 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ./.

Châu Thanh Long – Phòng Hành chính.  
Tin liên quan:
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
Icon  Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô tháng 11 năm 2021
Icon  Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Icon  Báo Thanh tra Chính phủ đưa tin: Kon Tum đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chi trả tiền DVMTR các năm 2019, 2020 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Báo Tài nguyên và Môi trường đưa tin: Kon Tum phát triển sinh kế cho người dân từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  Tạp chí Công thương đưa tin: Kon Tum 10 năm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đi vào cuộc sống
Icon  Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, kết hợp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (13/10/2011-13/10/2021).
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1139488
Số người online: 5
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC