Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 12 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2022
12/10/2021 3:13:17 PM

Thực hiện Văn bản số 1930/UBND-NC ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP; ngày 10 tháng 12 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã ban hành Báo cáo số 153/BC-QBVPTR về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 12 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2022.

 Báo cáo số 153/BC-QBVPTR

Trịnh Thị Thanh Thủy – Phòng TC-KT  
Tin liên quan:
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Icon  Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai
Icon  Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
Icon  Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
Icon  Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phân công Tổ công tác xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô tháng 11 năm 2021
Icon  Kiểm tra, xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021 của BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Icon  Báo Thanh tra Chính phủ đưa tin: Kon Tum đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Icon  Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc chi trả tiền DVMTR các năm 2019, 2020 cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Báo Tài nguyên và Môi trường đưa tin: Kon Tum phát triển sinh kế cho người dân từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
TIN MỚI
IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1105691
Số người online: 8
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC