Đăng nhập
Chức năng - Nhiệm vụ Tổ chức Bộ máy Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tháng 12 – 2019
12/30/2019 3:33:07 PM

Sáng ngày 30/12/2019, tại Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với cơ quan, các đoàn thể tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Thành – Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐCS; Trưởng phòng Phòng KHKT, chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có toàn thể  người lao động thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, một số báo cáo viên của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phổ biến đến toàn thể đảng viên, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh các nội dung:

Phần I: Nội dung học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng:

- Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”;

- Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”;

- Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01-11-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật”;

- Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”;

Phần II: Nội dung tuyên truyền, quán triệt các văn bản, tài liệu của Đảng, của cấp trên:

- Các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Nhận diện và ngăn chặn xung đột xã hội hiện nay trên địa bàn tỉnh; Tăng cường quán triệt, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khi sử dụng mạng xã hội; Nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu, ý đồ chống phá của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; Tạm dừng các chương trình hợp tác trong quảng bá, truyền thông với 01 mạng xã hội; Phòng, chống vượt biên, trốn đi nước ngoài trái phép.

- Các văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Số 1166-CV/ĐUK ngày 10-12-2019 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và Thông báo số 154-TB/TW về phát triển đông y; Số 1174-CV/ĐUK, ngày 17-12-2019 về triển khai thực hiện Kết luận số 1198-KL/TU, ngày 11-12-2019 của BTV Tỉnh ủy; Hướng dẫn  số 25-HD/ĐUK ngày 10-12-2019 về việc Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý; Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) (theo Văn Bản số 16-CV/BTGĐUK, ngày 17-12-2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối); Kế hoạch số 137-KH/ĐUK ngày 10-12-2019 về Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 138-KH/ĐUK ngày 19-12-2019 về hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” năm 2020.

- Các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 3362/KH-UBND, ngày 17/12/2019 về kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Số 3377/KH-UBND, ngày 18/12/2019 về kế hoạch Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Quyết định số 1466/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Các Văn bản của UBND tỉnh: Số 3217/UBND-HTKT ngày 03/12/2019 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vỉa hè và trật tự xây dựng, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; Số 3243/UBND-NNTN ngày 05/12/2019 về việc triển khai Thư của Thủ tướng Chính phủ gửi Đồng bào, chiến sĩ và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; Số 3249/UBND-NC ngày 06/12/2019 về việc triển khai Công văn số 907-CV/TU ngày 02-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Số 3314/UBND-KTTH ngày 12/12/2019 về việc triển khai Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Số 3370/UBND-NNTN ngày 18/12/2019 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Số 3388/UBND-NC ngày 19/12/2019 về việc triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Số 3419/UBND-KGVX ngày 23/12/2019 về việc triển khai Luật phòng chống tác hại của rượu, bia; Số 3451/UBND-NNTN ngày 25/12/2019 về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp tết Nguyên đán; Văn bản Số 3490/UBND-NNTN ngày 27/12/2019 về việc triển khai Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị và công văn số 897-CV/TU của Tỉnh ủy Kon Tum.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản, tài liệu của Đảng và các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giúp cho người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhằm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên, qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác của người lao động trong đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp trên giao./.

Trần Quang Huy - Phòng TCHCKT  
Tin liên quan:
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020
Icon  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum phân công người lao động xuống xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô để hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình phát triển sinh kế
Icon  Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tham dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 gắn với kiểm tra lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn năm 2019.
Icon  Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của UBND xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của cộng đồng dân cư thôn và UBND xã Xốp, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei.
Icon  Kiểm tra, rà soát xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân và UBND xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei.
TIN MỚI

Lịch công tác tuần từ ngày 21/6/2021 đến 25/6/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Văn Lem, huyện Đăk Tô tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2021.

Lịch công tác tuần từ ngày 14/6/2021 đến 18/6/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 6; phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 07/6/2021 đến 11/6/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Lịch công tác tuần từ ngày 31/5/2021 đến 04/6/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giúp xã kết nghĩa Văn Lem, huyện Đăk Tô triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và một số nhiệm vụ khác.

Lịch công tác tuần từ ngày 24/5/2021 đến 28/5/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Lịch công tác tuần từ ngày 17/5/2021 đến 21/5/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

IconNut HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
IconNut THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
740793
Số người online: 2
Trang thông tin điện tử Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, 11 Trần Nguyên Hãn - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hồ Thanh Hoàng - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3502 939 ; Fax : 0260 3917 768.
Phát triển: TNC